Přejít k obsahu


N. V. Gogoľ i A. P. Platonov - postanovlenije problemy

Citace:
PEŠKOVÁ, M. N. V. Gogoľ i A. P. Platonov - postanovlenije problemy. In N.V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). Brno: Tribun EU, 2010. s. 293-298. ISBN: 978-80-7399-197-5
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: rus
Anglický název: N. V. Gogol and A. P. Platonov - resolution topic
Rok vydání: 2010
Místo konání: Brno
Název zdroje: Tribun EU
Autoři: Mgr. Michaela Pešková Ph.D.
Abstrakt CZ: Autorka stručně definuje nejdůležitělší shodné prvky Gogolovy a Platonovovy poetiky - popis provincie, groteskní vidění reality, symboličnost konkrétních obrazů, motiv cesty atd. Dále analyzuje rozpracování motivu "mrtvých duší" u Platonova. Ve srovnání masových scén v textech obou autorů ukazuje na rozdílnou podstatu obrazu chaosu, který oba ztvárňují.
Abstrakt EN: The authoress shortly mentions fundamental moments of Gogol´s and Platonov´s poetics - a description of the province, a grotesque vision of reality, symbolism of particular scenes, a motive of the way, etc. - and afterwards, she analyses the motive processing of Platonov´s "dead souls". She outlines differences in understanding of chaos in Gogol´s and Platonov´s works on the basis of comparison of group scenes taken from chosen texts of the two authors.
Klíčová slova

Zpět

Patička