Přejít k obsahu


Případ mrchožravosti u poštolky obecné (Falco tinnunculus)

Citace:
MIKEŠ, V., KOUT, J. Případ mrchožravosti u poštolky obecné (Falco tinnunculus). Sluka, 2010, č. 6, s. 103-106. ISSN: 1801-0164
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: A case of scavenging by the Common Kestrel (Falco tinnunculus)
Rok vydání: 2010
Místo konání: Holýšov
Název zdroje: Holýšovský ornitologický klub
Autoři: Václav Mikeš , Mgr. Jiří Kout Ph.D.
Abstrakt CZ: Dne 28. června 2010 byl v Plzni-Bolevci (Plzeňský kraj, kvadrát 6246) pozorováván samec poštolky obecné (Falco tinnunculus) na čerstvé mršině městského holuba (Columba livia f. domestica). Vzhledem k tomu, že pozorování časově spadá do období vrcholícího hnízdění druhu, předpokládáme, že by mrchožravost mohla souviset s vyššími potravními nároky na samce při krmení mláďat. Zmíněné neobvyklé potravní chování by navíc mohlo být přímým důsledkem pokračujícího procesu synurbizace tohoto dravce.
Abstrakt EN: The Common Kestrel (Falco tinnunculus) male was observed feeding on a fresh carrion of the Feral Pigeon (Columba livia f. domestica) on the outskirts of the city of Pilsen (Pilsen Region, Czech Republic, square 6246) on the 28th June 2010. As the observation took place round the breeding season peak, we suppose the scavenging could be caused by greater nutritional demands on the male when feeding the youngs. Alternatively, such an uncommon foraging behaviour may be a direct result of the ongoing synurbization process of this bird of prey.
Klíčová slova

Zpět

Patička