Přejít k obsahu


Pragmatische Funktionen der Diminutiva

Citace:
MENCLOVÁ, H. Pragmatische Funktionen der Diminutiva. In Lingvistické, lingvodidaktické a literární reflexe pro nové milénium. Plzeň : Západočeská univerzita, 2009, s. 158-164. ISBN: 978-80-7043-886-2
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Pragmatic functions of diminutives
Rok vydání: 2009
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Hana Menclová
Abstrakt CZ: Úvodní část je věnována nejvýznamnějším rozdílům ve tvorbě deminutiv v češtině a němčině. Následuje vysvětlení různých pragmatických efektů, které jsou vyvolány užitím deminutiv v určitých komunikativních situacích. Ze srovnání obou jazyků vyplývá, že vybraných pragmatických efektů nelze v obou jazycích docílit pomocí stejných jazykových prostředků z důvodu méně rozvinutého systému tvorby deminutiv v němčině.
Abstrakt EN: The first part deals with the most significant differences in the formation of diminutives in Czech and German. Then, various pragmatic effects, which are evoked by the use of diminutives in certain communicative situations, are explained. It follows from the comparison of both languages that the selected pragmatic effects cannot be reached by means of the same language media, since the system of formation of diminutives in German is less developed than the one in Czech.
Klíčová slova

Zpět

Patička