Přejít k obsahu


Hilbertův program: proměna matematické praxe před a po Gödelových větách o neúplnosti

Citace:
DOSTÁLOVÁ, L. Hilbertův program: proměna matematické praxe před a po Gödelových větách o neúplnosti. In Matematika v proměnách věků VI. Praha : Matfyzpress, 2010, s. 175-185. ISBN: 978-80-7378-146-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Hilbert program: change of mathematical practice before and after the Gödel theorems on completeness
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Matfyzpress
Autoři: Mgr. Ludmila Dostálová Ph.D.
Abstrakt CZ: Kapitola pojednává o problematice úplnosti matematiky definované Hilbertovým programem. Ukazuje nerealizovatelnost tohoto programu dokázané Gödelovými větami a zabývá se alternativami k naplnění tohoto programu po Gödelovi.
Abstrakt EN: The chapter deals with the problem of the completeness in mathematics as defined by the Hilbert program. Further it describes the overwhelming of the program by the Gödel incompleteness theorems and shows the alternatives how to undertake the program farther.
Klíčová slova

Zpět

Patička