Přejít k obsahu


Detekce poruchových stavů FV systémů

Citace:
BĚLÍK, M. Detekce poruchových stavů FV systémů. Brno, 2010., ISBN: 978-80-254-8906-2,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: PV systems failure detection
Rok vydání: 2010
Místo konání: Brno
Název zdroje: Česká agentura pro obnovitelné zdroje
Autoři: Ing. Milan Bělík Ph.D.
Abstrakt CZ: Porucha fotovoltaického systému je nežádoucí stav, kdy elektrárna nebo její část nemůže optimálně pracovat, v krajním případě nemůže dodávat energii vůbec. Závady je potřeba odstranit v co nejkratším čase, protože při nečinnosti elektrárny uniká zisk a prodlužuje se doba návratnosti investice.
Abstrakt EN: PV system failure is undesirable statement, when powerstation or its part cannot operate in optimal power, or in extreme case cannot operate at all. Failures must be cleared up in short time, because of economical looses and longer pay-off period.
Klíčová slova

Zpět

Patička