Přejít k obsahu


Macroscopic traffic flow models: requiem and ressurection

Citace:
EGERMAIER, J., BRANDNER, M., KOPINCOVÁ, H. Macroscopic traffic flow models: requiem and ressurection. Rožnov pod Radhoštěm, 2011.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Macroscopic traffic flow models: requiem and ressurection
Rok vydání: 2011
Autoři: Ing. Jiří Egermaier Ph.D. , Doc. Ing. Marek Brandner Ph.D. , Ing. Hana Kopincová
Abstrakt CZ: V krátkosti popíšeme základní myšlenky makroskopického modelování dopravního toku, probereme jeho zásadní vlastnosti a popíšeme návrhy na jejich zlepšení. Rovněž navrhneme tři numerické metody založené na aproximaci konečnými objemy a porovnáme je.
Abstrakt EN: We shortly describe basic ideas of macroscopic traffic flow modeling, discuss the features of these models critically, and give proposals for their improvements. We also propose three numerical schemes based on the finite volume approach and compare them.
Klíčová slova

Zpět

Patička