Přejít k obsahu


Ověřená technologie laserového kalení nástrojového KOLÍKU s označením LO512910 z oceli C45E+QT

Citace:
SOUKUP, O., HONNER, M. Ověřená technologie laserového kalení nástrojového KOLÍKU s označením LO512910 z oceli C45E+QT. 2010.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Verified technology for laser quenching of tool PIVOT no. LO512910 made from steel C45E+QT
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Ondřej Soukup , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se nová technologie laserového zpracování povrchu nástrojového KOLÍKU s označením LO512910 z oceli C45E+QT. Tento kolík slouží k upínání nástrojů více-osých obráběcích center. Návrh technologie spočívá ve specifikaci optimálních procesních parametrů laserového systému (aktivní diodové moduly, počáteční výkon a změny v průběhu zpracování, procesní rychlosti, šířka laserové stopy, překryv stop, použitá optika) a algoritmu zpracování (program pro řízení trajektorie průmyslového robota a spínání laserového zdroje) ve vztahu k materiálovým vlastnostem a třírozměrnému tvaru nástrojového kolíku. Funkčnost technologie byla následně ověřena výrobou prototypu součásti a hodnocením jeho vlastností. Po změření mechanických vlastností zpracovaného povrchu byly s prototypem provedeny aplikační zkoušky v provozu v obráběcích centrech. Následně byla technologie uvolněna pro sériovou výrobu. Viz http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/ot/NTC-OT-02-10.html.
Abstrakt EN: Laser surface processing new technology of tool PIVOT no.LO512910 made from steel C45E+QT. The pivot is used to binding of tools in multi-axis machining centers. The proposal of the technology covers the specification of optimum processing parameters of the laser source (active diode modules, initial power and changes during processing, processing speed, laser spot width, spot overlaping, used optics) and algorithm of processing (program for control of the industrial robot trajectory and laser source switching) in relation to the material properties and three-dimensional shape of the tool pivot. Functionality of the technology has been verified by manufacturing of the prototype of the workpiece and by the evaluation of its properties. After the treated surface mechanical properties measurement an application test of the prototype has been conducted in operation in multi-axis machining centers. The technology has been released into serial production. http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/ot/NTC-OT-02-10.html.
Klíčová slova

Zpět

Patička