Přejít k obsahu


Translation and Performance: the Presentation of Shakespeare in Pilsen in the Context of Social and Political Events in the 20th and 21st Centuries

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. Translation and Performance: the Presentation of Shakespeare in Pilsen in the Context of Social and Political Events in the 20th and 21st Centuries. Brno Studies in English, 2010, roč. 36, č. 1, s. 175-189. ISSN: 0524-6881
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Translation and Performance: the Presentation of Shakespeare in Pilsen in the Context of Social and Political Events in the 20th and 21st Centuries
Rok vydání: 2010
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem článku je analyzovat vztah mezi shakespearovským překladem a představením v plzeňských divadlech v konkrétním společenském a politickém kontextu. Výzkum mapuje představení v rozmezí let 1865 - 2010 s důrazem na inscenace uvedené ve druhé polovině 20. století, např. poválečná inscenace Vety za vetu uvedená ve Sládkově překladu v roce 1946, Macbeth pod režijním vedením Zdeňka Hofbauera v roce 1949, Kupec benátský v Saudkově překladu v roce 1954, "normalizační" Romeo a Julie v překladu Josefa Topola ad.
Abstrakt EN: This article aims to analyse the relationship between Shakespeare translation and performance in Pilsen theatres in its particular social and political context. It will survey stage productions spanning from 1865 to 2010, with emphasis on stage interpretations performed in the second half of the 20th century, such as the post-war Measure for Measure in Sládek?s translation in 1946, The Tragedy of Macbeth using Otokar Fischer?s translation under the direction of Zdeněk Hofbauer in 1949, The Merchant of Venice in Erik Saudek's translation in 1954, Romeo and Juliet translated by Josef Topol and staged in the period of "normalization", and others.
Klíčová slova

Zpět

Patička