Přejít k obsahu


Prototyp DRŽÁKU OBRÁBĚCÍCH NÁSTROJŮ LK s označením 7S21602056

Citace:
SOUKUP, O., HONNER, M. Prototyp DRŽÁKU OBRÁBĚCÍCH NÁSTROJŮ LK s označením 7S21602056. 2010.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prototype of HOLDER OF MACHINING TOOLS LK no.7S21602056
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Ondřej Soukup , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Prototypem je DRŽÁKU OBRÁBĚCÍCH NÁSTROJŮ s označením 7S21602056 sloužící k upínání nástrojů více-osých obráběcích center. Tento prototyp byl zhotoven pro ověření vlastností nové technologie před zavedením do sériové výroby. Pro výrobu prototypu byla využita nová technologie laserového kalení z důvodu lokálního zvýšení povrchové tvrdosti a mechanické odolnosti proti opotřebení. Do současné doby byla pro povrchové kalení těchto dílů využívána technologie indukčního kalení. Laserová technologie byla použita z důvodu minimalizace tepelně deformačních jevů. Ověření funkčnosti prototypu bylo provedeno měřením povrchových tvrdostí laserově zpracovaných ploch. Prototyp byl následně podroben aplikačním zkouškám v provozu v obráběcích centrech. Viz http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/pr/NTC-PR-04-10.html.
Abstrakt EN: The prototype is a HOLDER OF MACHINING TOOLS no. 7S21602056 instrumental to clamping of tools in multi-axis machining centers. The prototype was made in order to verify properties of new technology prior the introduction into serial production. The prototype was manufactured using new laser quenching technology to achieve local increase of surface hardness and mechanical resistance against wear. Up to now an induction quenching technology has been applied for the surface treatment. Laser technology was used by reason of minimalization of thermally-deformation effects. Functionality of the prototype was performed by the surface hardness measurement. Further the prototype has been tested in application in multi-axis machining center prior. See http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/pr/NTC-PR-04-10.html.
Klíčová slova

Zpět

Patička