Přejít k obsahu


Prototyp FRÉZOVACÍHO TRNU LK (NK340412)

Citace:
SOUKUP, O., HONNER, M. Prototyp FRÉZOVACÍHO TRNU LK (NK340412). 2010.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prototype of CUTTER ARBOR LK no. NK340412
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Ondřej Soukup , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Prototypem je FRÉZOAVCÍ TRN s označením NK340412 sloužící k upínání nástrojů obráběcích center. Tento prototyp byl zhotoven pro ověření vlastností nové technologie před zavedením do sériové výroby. Pro výrobu prototypu byla využita nová technologie laserového kalení z důvodu lokálního zvýšení povrchové tvrdosti a mechanické odolnosti proti opotřebení. Do současné doby byla pro povrchové kalení těchto dílů využívána technologie indukčního kalení a povrchového kalení plamenem. Laserová technologie byla použita z důvodu minimalizace tepelně deformačních jevů. Prototyp byl následně podroben aplikačním zkouškám v provozu v obráběcích centrech. Viz http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/pr/NTC-PR-05-10.html.
Abstrakt EN: The prototype is a CUTTER ARBOR no.NK340412 exploited to clamping of machining tools in machining centers. The prototype was made in order to verify properties of new technology prior the introduction into serial production. The prototype was manufactured using new laser quenching technology to achieve local increase of surface hardness and mechanical resistance against wear. Up to now an induction quenching technology and flame surface hardening have been applied for the surface treatment. Laser technology was used by reason of minimalization of thermally-deformation effects. Further the prototype has been tested in application on machining center carousel prior. See http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/pr/NTC-PR-05-10.html.
Klíčová slova

Zpět

Patička