Přejít k obsahu


Medieval London as Seen through the Eyes of Czech and German Travellers

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. Medieval London as Seen through the Eyes of Czech and German Travellers. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2010, č. 2, s. 25-38. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Medieval London as Seen through the Eyes of Czech and German Travellers
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Komparativní analýza Šaškova a Tetzelova cestovního deníku v kontextu historických pramenů odhaluje shody a odlišnosti zobrazení diplomatické mise a především Londýna, ale zároveň také důvěryhodnost jejich observací. Šaškovy a Tetzelovy cestovní záznamy představují nejen cennou ilustraci pozdně středověké Evropy a středověkého myšlení, ale rovněž jedinečný obraz středověkého Londýna.
Abstrakt EN: The comparative analysis of Schaseck's and Tetzel's travel journals and historical sources will uncover not only the similarities and differences regarding the depiction of their mission and particularly the city of London, but also the credibility of their observations. Finally, the article concludes that Schaseck's and Tetzel's travel journals present not only a valuable illustration of late Medieval Europe and a specific Medieval way of thinking, but also a unique picture of Medieval London as seen through the eyes of non-English writers and travellers.
Klíčová slova

Zpět

Patička