Přejít k obsahu


Prototyp LANOVNICE LK rozm. 6/8/10 (2 044 1222)

Citace:
SOUKUP, O., HONNER, M. Prototyp LANOVNICE LK rozm. 6/8/10 (2 044 1222). 2010.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prototype of SHEAVE LK no. 6/8/10 (2 044 1222)
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Ondřej Soukup , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Prototypem je LANOVNICE s označením 6/8/10 (2 044 1222) sloužící k navíjení tažného lana výtahových systémů. Tento prototyp byl zhotoven pro ověření vlastností nové technologie před zavedením do sériové výroby. Pro výrobu prototypu byla využita nová technologie laserového kalení z důvodu lokálního zvýšení povrchové tvrdosti a mechanické odolnosti proti opotřebení. Do současné doby byla pro povrchové kalení těchto dílů využívána technologie indukčního kalení. Laserová technologie byla použita z důvodu minimalizace tepelně deformačních jevů. Ověření funkčnosti prototypu bylo provedeno měřením povrchových tvrdostí laserově zpracovaných ploch. Prototyp byl následně podroben aplikačním zkouškám v provozu ve výtahových systémech. Viz http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/pr/NTC-PR-06-10.html.
Abstrakt EN: The prototype is a SHEAVE no. 6/8/10 (2 044 1222) instrumental to winding of drag line of lift machines. The prototype was made in order to verify properties of new technology prior the introduction into serial production. The prototype was manufactured using new laser quenching technology to achieve local increase of surface hardness and mechanical resistance against wear. Up to now an induction quenching technology has been applied for the surface treatment. Laser technology was used by reason of minimalization of thermally-deformation effects. Functionality of the prototype was performed by the surface hardness measurement. Further the prototype has been tested in application in lift machines prior. See http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/pr/NTC-PR-06-10.html.
Klíčová slova

Zpět

Patička