Přejít k obsahu


Prototyp VAGONOVÉHO ZÁVĚSU LK s označením LO207171/A

Citace:
SOUKUP, O., HONNER, M. Prototyp VAGONOVÉHO ZÁVĚSU LK s označením LO207171/A. 2010.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prototype of WAGON TOWING FORK LK no. LO207171/A
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Ondřej Soukup , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Prototypem je VAGONOVÝ ZÁVĚS s označením LO207171/A sloužící k tažení železničních vagonových vozů. Tento prototyp byl zhotoven pro ověření vlastností nové technologie před zavedením do sériové výroby. Pro výrobu prototypu byla využita nová technologie laserového kalení z důvodu lokálního zvýšení povrchové tvrdosti a mechanické odolnosti proti opotřebení. Do současné doby byla pro povrchové kalení těchto dílů využívána technologie indukčního kalení a povrchového kalení plamenem. Laserová technologie byla použita z důvodu minimalizace tepelně deformačních jevů. Ověření funkčnosti prototypu bylo provedeno měřením povrchových tvrdostí laserově zpracovaných ploch. Prototyp byl následně podroben aplikačním zkouškám v provozu. Viz http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/pr/NTC-PR-07-10.html.
Abstrakt EN: The prototype is a WAGON TOWING FORK no. LO207171/A used as to traction of railway wagons. The prototype was made in order to verify properties of new technology prior the introduction into serial production. The prototype was manufactured using new laser quenching technology to achieve local increase of surface hardness and mechanical resistance against wear. Up to now an induction quenching technology and flame surface hardening have been applied for the surface treatment. Laser technology was used by reason of minimalization of thermally-deformation effects. Functionality of the prototype was performed by the surface hardness measurement. Further the prototype has been tested in operation. See http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/pr/NTC-PR-07-10.html.
Klíčová slova

Zpět

Patička