Přejít k obsahu


Prototyp MATICE LK Tr 850 x 7 (95 - ECA 1311)

Citace:
SOUKUP, O., HONNER, M. Prototyp MATICE LK Tr 850 x 7 (95 - ECA 1311). 2010.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prototype of FEMALE SRCEW LK no. Tr 850 x 7(95 - ECA 1311)
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Ondřej Soukup , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Prototypem je MATICE s označením Tr 850 x 7 (95 - ECA 1311) sloužící jako upínací součást obráběcích karuselů. Tento prototyp byl zhotoven pro ověření vlastností nové technologie před zavedením do sériové výroby. Pro výrobu prototypu byla využita nová technologie laserového kalení z důvodu lokálního zvýšení povrchové tvrdosti a mechanické odolnosti proti opotřebení. Do současné doby byla pro povrchové kalení těchto dílů využívána technologie indukčního kalení a povrchového kalení plamenem. Laserová technologie byla použita z důvodu minimalizace tepelně deformačních jevů. Prototyp byl následně podroben aplikačním zkouškám v provozu na obráběcím karuselu. Viz http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/pr/NTC-PR-08-10.html.
Abstrakt EN: The prototype is a FEMALE SCREW no.Tr 850 x 7 (95 - ECA 1311) instrumental as clamping part of machining center carousel. The prototype was made in order to verify properties of new technology prior the introduction into serial production. The prototype was manufactured using new laser quenching technology to achieve local increase of surface hardness and mechanical resistance against wear. Up to now an induction quenching technology and flame surface hardening have been applied for the surface treatment. Laser technology was used by reason of minimalization of thermally-deformation effects. Further the prototype has been tested in application on machining center carousel prior. See http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/pr/NTC-PR-08-10.html.
Klíčová slova

Zpět

Patička