Přejít k obsahu


Translation and Performance: the Presentation of Shakespeare in Pilsen in the Context of Social and Political Events in the 20th and 21st Centuries

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. Translation and Performance: the Presentation of Shakespeare in Pilsen in the Context of Social and Political Events in the 20th and 21st Centuries. Brno, 2010., ISBN: 978-80-210-5118-8,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Translation and Performance: the Presentation of Shakespeare in Pilsen in the Context of Social and Political Events in the 20th and 21st Centuries
Rok vydání: 2010
Místo konání: Brno
Název zdroje: Masarykova univerzita
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je analyzovat vztah mezi shakespearovským překladem a představením v plzeňských divadlech v konkrétním společenském a politickém kontextu. Výzkum mapuje shakespearovské inscenace od roku 1865 do roku 2010 s důrazem na jevištní interpretace ve druhé polovině 20. století.
Abstrakt EN: This article aims to analyse the relationship between Shakespeare translation and performance in Pilsen theatres in its particular social and political context. It will survey stage productions spanning from 1865 to 2010, with emphasis on stage interpretations performed in the second half of the 20th century.
Klíčová slova

Zpět

Patička