Přejít k obsahu


An Archetypal Figure of the "Villainous Jew" in English Renaissance Literature

Citace:
MIŠTEROVÁ, I. An Archetypal Figure of the "Villainous Jew" in English Renaissance Literature. Oxford, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: An Archetypal Figure of the "Villainous Jew" in English Renaissance Literature
Rok vydání: 2010
Autoři: PhDr. Ivona Mišterová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem příspěvku je analýza specifických aspektů archetypu postavy Žida v anglické renesanční literatuře. Během tudorovského období byli židovští protagonisté zobrazováni prostřednictvím stereotypního anti-židovského diskurzu a anti-židovských postojů. Archetyp postavy Žida, s důrazem na Shakespearova Shylocka, bude diskutován v kontextu relevantních historických událostí a faktů, např. případu Roderiga Lopeze a postavení židovské minority v Anglii a Benátkách.
Abstrakt EN: This paper attempts to analyse specific aspects of the archetypal figure of the villainous Jew in English Renaissance literature. During the Tudor period, portrayals of Jewish protagonists usually mirrored stereotypical anti-Jewish discourse and anti-Semitic attitudes. Thus, with emphasis on Shakespeare's The Merchant of Venice, an archetype of the villainous Jew will be discussed in the context of relevant historical events and facts, e.g. Roderigo Lopez?s case and the Jewish minority's status in England and Venice.
Klíčová slova

Zpět

Patička