Přejít k obsahu


Transformace příbuzenských vztahů mezi cigánskými skupinami aneb Mezi osadou a ghettem

Citace:
JAKOUBKOVÁ BUDILOVÁ, L., JAKOUBEK, M. Transformace příbuzenských vztahů mezi cigánskými skupinami aneb Mezi osadou a ghettem. In Antropologické symposium IV.. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2006. s. 7-22. ISBN: 80-86898-65-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Transformation of kin relationships in Gypsy groups: Between the settlements and the ghetto
Rok vydání: 2006
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Lenka Jakoubková Budilová Ph.D. , PhDr. Mgr. Marek Jakoubek Ph.D.
Abstrakt CZ: Text se zabývá transformacemi příbuzenských vztahů od cigánských osad na východním Slovensku až po české městské lokality
Abstrakt EN: The text describes one case of transformation of a Gypsy kin network from a settlement to the town ghetto
Klíčová slova

Zpět

Patička