Přejít k obsahu


Projekt nového výškopisu České republiky - předběžné výsledky ověření přesnosti

Citace:
FIALA, R., ŠÍMA, J. Projekt nového výškopisu České republiky - předběžné výsledky ověření přesnosti. Brno, 2010., ISBN: 978-80-7399-113-5,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: New Elevation Model of the Czech Republic - Preliminary Results of an Accuracy Evaluation
Rok vydání: 2010
Místo konání: Brno
Název zdroje: Tribun EU
Autoři: Ing. Radek Fiala , Doc. Ing. Jiří Šíma CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek nejprve stručně představí Projekt tvorby nového výškopisu ČR realizovaný v letech 2009?2015 Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním, Ministerstvem obrany a Ministerstvem zemědělství. Seznámí posluchače s hlavními cíli projektu, technickými parametry, očekávanými výsledky a přínosy a také s jeho současným stavem. Přesnost digitálního modelu reliéfu (DMR), vzniklého z dat leteckého laserového skenování, je systematicky kontrolována mj. i na Západočeské univerzitě v Plzni v rámci dohody o spolupráci se Zeměměřickým úřadem. Druhá část příspěvku seznámí posluchače s metodou robustní kontroly přesnosti DMR vyvinuté na ZČU a s předběžnými výsledky dosavadních kontrol výškové přesnosti leteckého laserového skenování v rámci zmíněného projektu.
Abstrakt EN: At first, Project of New Hypsometry of the Czech Republic is presented. The paper states main goals, technological parameters, expected results, benefits and a present state of the project. Second part of the paper introduce an method of robust accuracy evaluation of DTM developed in UWB and present preliminary results of accuracy evaluation of aerial laser scanning within the frame of the project.
Klíčová slova

Zpět

Patička