Přejít k obsahu


Digitální 3D model zámku Nečtiny

Citace:
FIALA, R., STREJCOVÁ, J. Digitální 3D model zámku Nečtiny. Brno, 2010., ISBN: 978-80-7399-113-5,
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Digital 3D Model of tte Nečtiny Castle
Rok vydání: 2010
Místo konání: Brno
Název zdroje: Tribun EU
Autoři: Ing. Radek Fiala , Bc. Jana Strejcová
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje postup tvorby fotoplánu fasády a digitálního 3D modelu zámku Nečtiny. Pro sběr dat byla využita klasická geodetické měření a digitální fotogrammetrie. Ze sebraných dat byl jako jeden z výsledků zpracován fotoplán fasády s velikostí pixelu 2 cm a předpokládanou přesností měření délek do 2 %. Výsledky geodetických měření byly dále použity pro tvorbu 3D modelu zámku, přičemž bylo nutné provést mnohé generalizace, aby složitost modelu nepřekročila únosnou mez. Při tvorbě modelu bylo nutné vyřešit četné nesnáze spojené s historickým charakterem objektu, zejména s jeho nepravidelností. Finálním krokem tvorby modelu v KML (Google Earth) je jeho korektní georeferencování, které se neobejde bez zásahu do KML kódu modelu.
Abstrakt EN: The paper decribes an process of creation of facade photomap and digital 3D model of the Nečtiny castle. Geodetic measurements and digital photogrammetry were used for primary data collecting. Then the photomap with pixel size 2 cm and estimated accuracy up to 2 % was created. The same measurements were used for 3D model production, whereas many difficulties had to be solved, especially with its irregularity. Final step of model production was proper georeferencig that can not be done without KML code modification.
Klíčová slova

Zpět

Patička