Přejít k obsahu


Technická zpráva k digitálnímu modelu reliéfu 4. generace (DMR 4G)

Citace:
BRÁZDIL, K., BĚLKA, L., DUŠÁNEK, P., FIALA, R., GAMRÁT, J., KAFKA, O., PEICHL, J., ŠÍMA, J. Technická zpráva k digitálnímu modelu reliéfu 4. generace (DMR 4G). Pardubice, 2010.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Technical report regarding 4th generation of digital terrain model (DMR 4G)
Rok vydání: 2010
Místo konání: Pardubice
Název zdroje: Zeměměřický úřad, Vojenský geografický a hydrometeorologický úřad
Autoři: Ing. Karel Brázdil CSc. , Ing. Karel Brázdil CSc. , Mgr. Luboš Bělka , Mgr. Petr Dušánek , Ing. Radek Fiala , Mgr. Jakub Gamrát , Ing. Oldřich Kafka , Ing. Josef Peichl , Doc. Ing. Jiří Šíma CSc.
Abstrakt CZ: Zpráva popisuje postupy zpracování výškopisných dat, základní charakteristiky a technické parametry digitálního modelu reliéfu České republiky 4. generace (DMR 4G), vzniklého jako jeden z realizačních výstupů společného projektu Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), Ministerstva obrany (MO) a Ministerstva zemědělství (MZe) České republiky s názvem ?Projekt tvorby nového výškopisu České republiky? (Praha: Zeměměřický úřad 2008). Metodickým a procesním východiskem pro zpracování dat byl ?Realizační projekt zpracování výškopisných dat? ( Praha: Zeměměřický úřad 2009).
Abstrakt EN: Report describes a procedure of elevation data processing, basic characteristics and technical parameters of the 4th generation dIgital elevation model of the Czech Republic (DMR 4G) originated as a product of joint "Project of New Hypsometry of the Czech Republic" of the Czech Office for Surveying, Mapping and Cadastre, Ministry of Defense and Ministry of Agriculture of the Czech Republic.
Klíčová slova

Zpět

Patička