Přejít k obsahu


Capabilities and Equivalence of Systems and a Preview of Related Algebraic Structure

Citace:
PINKAS, P., KLEČKOVÁ, J. Capabilities and Equivalence of Systems and a Preview of Related Algebraic Structure. 2010. ISSN:2042-4655
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Capabilities and Equivalence of Systems and a Preview of Related Algebraic Structure
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Infonomics Society
Autoři: Ing. Petr Pinkas , Doc. Dr. Ing. Jana Klečková
Abstrakt CZ: V článku nabízíme odlišný přístup k modelování systému, který se zaměřuje na schopnost systému podílet se na interakcích se svým okolím. Tuto schopnost matematicky popíšeme a ukážeme ekvivalenci (z vnějšího pohledu) mezi schopnostmi a stavy systému. Dále obecněji diskutujeme ekvivalenci systémů, kde prozkoumáme souvislost mezi porovnáváním schopností a bisimulací. Nakonec nadefinujeme složenou algebraickou strukturu a ukážeme, že schopnosti systému jsou řešením soustavy rovnic v této algebraické struktuře.
Abstrakt EN: In this paper, we propose a different approach to modeling of a system that focuses on the capability of the system to participate in interactions with its environment. Accordingly, we use a mathematical object to describe this capability. In addition, we show an equivalency (from an outer point of view) between capabilities and states. Furthermore, we more generally discuss the equivalence of systems where comparison of capabilities and bisimulation are related. Finally, we define a composite algebraic structure and then show that capabilities of the system are a solution of a system of equations in this algebraic structure.
Klíčová slova

Zpět

Patička