Přejít k obsahu


Funkční vzorek - TBB/AMO-SJV. Zařízení pro měření teplot v průběžné krokové peci Arcelor Mittal Ostrava - Středojemná válcovna.

Citace:
ŠVANTNER, M., FRANC, A. Funkční vzorek - TBB/AMO-SJV. Zařízení pro měření teplot v průběžné krokové peci Arcelor Mittal Ostrava - Středojemná válcovna.. 2010.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Function sample - TBB/AMO-SJV. The device for temperature measurement inside the continuous walking-beam furnace Arcelor Mittal Ostrava - Středojemná válcovna.
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Michal Švantner Ph.D. , Ing. Aleš Franc
Abstrakt CZ: Popisuje se funkční vzorek tepelné box-bariéry - zařízení pro měření teplot vsázky a pecního prostředí v průběžných průmyslových pecích. Měří se pomocí termočlánků instalovaných do vsázky a v jejím okolí. Měřená data jsou ukládána do měřicí ústředny uložené do tepelné box-bariéry a prochází pecí spolu s měřeným kusem. Úkolem tepelné box-bariéry je chránit měřicí ústřednu před účinkem vysokých teplot. TBB/AMO-SJV je tepelná box-bariéra navržená pro měření v průběžné krokové peci Arcelor Mittal Ostrava - Středojemná válcovna. Zařízení je tvořeno několika vrstvami. Rozměry TBB jsou na základě omezujících podmínek 600x430x320 mm, počáteční hmotnost je 70 kg. Zařízení je navrženo pro limitní čas pobytu v peci 4 hod při teplotě pecní atmosféry 1200 °C. Měřicí ústředna pro sběr a uložení dat z termočlánků včetně baterií je uložena uvnitř box-bariéry, kde teplota po požadovanou dobu nepřesáhne 60 °C. http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/fv/NTC-FV-03-10.html.
Abstrakt EN: It is the thermal box-barrier for the temperature measurement of charge and furnace atmosphere in continuous industrial furnaces. Thermocouples installed in the charge and its surroundings are used for the temperature measurement. The measured data are stored in a data logger placed in the thermal box-barrier entered through the furnace with the measured charge. The purpose of the thermal box-barrier is to protect the data logger against high temperatures. TBB/AMO-SJV is the thermal box-barrier for temperature measurement in the continuous walking-beam furnace in Arcelor Mittal Ostrava. The device is composed of more layers. Dimensions of the TBB given by furnace limitations are 600x430x320mm, the initial weight is 70 kg. The device is designed for a maximum exposure time 4 hours at the furnace temperature 1200 °C. The data logger for thermocouples data acquisition and storage and batteries are placed into the TBB with temperature less than 60 °C. http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/fv/NTC-FV-03-10.html.
Klíčová slova

Zpět

Patička