Přejít k obsahu


Funkční vzorek zařízení HTPL-A pro měření relativní totální emisivity povlaků.

Citace:
VESELÝ, Z., HONNER, M., VACÍKOVÁ, P. Funkční vzorek zařízení HTPL-A pro měření relativní totální emisivity povlaků.. 2010.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Function sample of the HTPL-A instrument for the measurement of coatings relative total emisivity.
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Zdeněk Veselý Ph.D. , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D. , Ing. Petra Vacíková
Abstrakt CZ: Popisuje se funkční vzorek nového měřicího zařízení HTPL-A pro vyhodnocení relativní totální emisivity povlaků. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci projektu FR-TI1/273. Přístroj je založen na zdokonalené metodě HTPL a je navržen tak, aby bylo možné k ohřevu vzorků využívat libovolný zdroj tepla, např. laserový svazek. Pomocí analyzátoru tepelného toku je snímán radiační tok z měřené vrstvy. Na části vzorku je nanesena referenční termovizní barva a je zde bezkontaktně snímána povrchová teplota s využitím Si diody. Záznam radiačního toku a povrchové teploty při chladnutí vzorků umožňuje stanovit relativní totální emisivitu analyzované vrstvy v závislosti na teplotě. Viz http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/fv/NTC-FV-06-10.html.
Abstrakt EN: The function sample of new measuring instrument HTPL-A for evaluation of coatings relative total emissivity is introduced. The function sample was developed in the framework of the project FR-TI1/273. The instrument is based on advanced HTPL method. The arbitrary heat source, for example laser beam, can be used to heat up the samples. Using the heat flux analyzer, radiation heat flux is measured on the surface of the coating. The reference thermographic layer is applied on the part of the sample and non-contact measuring of surface temperature is provided utilizing Si diode. The measured values of radiation heat flux and surface temperature during the cooling of the samples enable to evaluate relative total emissivity of the analyzed coating dependent on the temperature. See http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/fv/NTC-FV-06-10.html.
Klíčová slova

Zpět

Patička