Přejít k obsahu


Funkční vzorek - Radbox Gas. Zařízení pro experimentální analýzu sálavých vlastností materiálů v plynových topných systémech.

Citace:
ŠVANTNER, M., HONNER, M. Funkční vzorek - Radbox Gas. Zařízení pro experimentální analýzu sálavých vlastností materiálů v plynových topných systémech.. 2010.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Function sample ? Radbox Gas. The device for experimental analysis of radiation properties of materials in gas heating systems.
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Michal Švantner Ph.D. , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se funkční vzorek experimentálního systému pro analýzu sálavých vlastností materiálů v plynových topných systémech. Zařízení se skládá z rámu s výměnnou izolační deskou a plynovým hořákem a testovacího pecního boxu s výměnnými vložkami. Podle typu desky lze použít soustředěný injektorový stabilizovaný hořák nebo trubkový hořák se čtyřmi stabilizačními hlavami. Izolační desku s hořákovým topným systémem je možné použít samostatně nebo jako topnou stěnu pro pecní box. Zařízení je vyvinuto pro analýzu procesů radiačního přenosu tepla při ohřevu pomocí plynových hořáků, pro testování měřicích metod a pro testování vlastností materiálů používaných v průmyslových plynových pecích, např. různé typy vyzdívek nebo funkční pecní nátěry. Viz http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/fv/NTC-FV-08-10.html.
Abstrakt EN: It is described the function sample of the experimental system for analysis of radiation properties of materials in gas heating systems. The device consists of a frame with a replaceable insulation plate and gas burner and of a testing furnace-box with a replaceable lining. It is possible to use a concentrated injector stabilized burner or tubular burner with four stabilized burner-heads. The insulation plate with the burner system can be used separately or like a heating wall of the furnace box. The device is developed for an analysis of processes of radiation heat transfer in gas-heating systems, for testing of measuring methods and for testing of materials that are used in industrial gas furnaces, for example furnace linings or furnace coatings. See http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/fv/NTC-FV-08-10.html.
Klíčová slova

Zpět

Patička