Přejít k obsahu


Pravěké a raně středověké osídlení na Malšicku u Tábora

Citace:
HLOŽEK, J., MENŠÍK, P. Pravěké a raně středověké osídlení na Malšicku u Tábora. Archeologické výzkumy v jižních Čechách, 2010, roč. 23, č. 1, s. 143-154. ISSN: 0231-8237
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Prehistoric and Early Middle Ages settlement in the Malšice region (Tábor region)
Rok vydání: 2010
Místo konání: České Budějovice
Autoři: Mgr. Josef Hložek , Mgr. Petr Menšík
Abstrakt CZ: Článek informuje o pravěkém a raně středověkém osídlení na Malšicku. Při povrchových sběrech byly objeveny nové archeologické komponenty datované od eneolitu po raný středověk. Jedná se o výsledky povrchových průzkumů v rámci výzkumného záměru "Opomíjená archeologie"
Abstrakt EN: The objective of this paper is to study settlement in Prehistory and Early Middle Ages in the area of the Malšice cadastre. New archaeological components dating from the Eneolithic period to the Early Middle Ages were discovered. This work is one part of the research framework titled ?Neglected archaeology? which is engaged in the research of empirical facts and theoretical questions that have been studied in detail yet and their settlement patterns have been stagnated.
Klíčová slova

Zpět

Patička