Přejít k obsahu


Funkční vzorek manipulačního systému pro testování solárních článků

Citace:
KLEPÁČEK, J., LANG, V., HONNER, M. Funkční vzorek manipulačního systému pro testování solárních článků. 2010.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Function sample of handling system for testing of solar cells
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Klepáček Ph.D. , Ing. Vladislav Lang Ph.D. , Doc. Ing. Milan Honner Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisuje se funkční vzorek nového laboratorního zařízení, který slouží k manipulaci se solárními články při jejich testování. Funkční vzorek byl vyvinut v rámci projektu FR-TI1/255 a interního postdoc projektu ZČU. Systém se skládá z pěti základních částí: základního rámu, pohyblivého rámu, otočného stolu, pneumatických pohonů a světelného zdroje. Zařízení je poloautomatické s nutnou přítomností obsluhy. Funkčnost laboratorního zařízení byla ověřena při prvotních testech solárních článků. Viz http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/fv/NTC-FV-10-10.html.
Abstrakt EN: The function sample of new laboratory instrument, which serves for handling with solar cells during their testing. The function sample has been developed in the framework of FR-TI1/255 and internal postdoc project of ZCU. The system consists of five primary parts: basic frame, movable frame, rotating table, pneumatic drives and light source. The instrument is semiautomatic with necessary operator presence. Functionality of the laboratory instrument has been proved by the initial tests of solar cells. See http://www.zcu.cz/ntc/vysledky/fv/NTC-FV-10-10.html.
Klíčová slova

Zpět

Patička