Přejít k obsahu


Výpočetní a konstrukční úlohy v prostředí e-learningu: úlohy z výrokové logiky

Citace:
DOSTÁLOVÁ, L. Výpočetní a konstrukční úlohy v prostředí e-learningu: úlohy z výrokové logiky. In Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol. Plzeň: Vydavatelský servis, 2010. s. 91-97. ISBN: 978-80-86843-30-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Computational and constructive problems in e-learning environment: sentence logics problems
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelský servis
Autoři: Mgr. Ludmila Dostálová Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento příspěvek se zamýšlí nad způsoby, jak převést úlohy výpočetní (výpočty, úpravy vzorců) a konstrukční (tabulky, grafy, diagramy) do prostředí e-learningového systému. Možnosti i omezení tohoto převodu jsou examplifikovány na příkladu úloh z výrokové logiky, platí však i pro ostatní obory s tímto druhem úloh, jako je matematika nebo fyzika či chemie.
Abstrakt EN: This paper aims ways how to transform computational problems (computations, treatments of formulae) and constructive ones (tables, graphs, diagrams) into environment of an e-learning system. The possibilities and boundedness of this transformation are examplificated on problems of sentence logics. They hold also on other disciplines with such problems, i.e. on mathematics, physics or chemistry.
Klíčová slova

Zpět

Patička