Přejít k obsahu


Anaximandros z Mílétu a evoluce

Citace:
KOČANDRLE, R. Anaximandros z Mílétu a evoluce. Filosofický časopis, 2010, roč. 58, č. 4, s. 605-622. ISSN: 0015-1831
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Anaximander of Miletus and Evolution
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Filosofický ústav Akademie věd České republiky
Autoři: Mgr. Radim Kočandrle Ph.D.
Abstrakt CZ: Charles Darwin ve svém díle O vzniku druhů přírodním výběrem připomíná rovněž své klasické předchůdce. Doxografie přitom zachovala několik zpráv, které mohou představovat Anaximandra jako předchůdce evolučního myšlení. Výchozím prostředím pro vznik života byla nejspíše vlhkost spojená se zemí. V ní žily první živé bytosti, obalené ostnatou kůrou, která praskla, jakmile vstoupily na suchou zemi. Z důvodu dlouhodobé bezmoci člověka asocioval jeho vznik s rybami, či spíše rybám podobným bytostem. V nich se člověk původně vyvíjel do dospělosti. Anaximandros ovšem nejspíše vysvětloval pouze vznik prvních živých bytostí než jejich vývoj do současné podoby. Přisoudit proto Anaximandrovi myšlenku evoluce tedy není průkazné a nejspíše ani oprávněné.
Abstrakt EN: In his work On the Origin of Species by Means of Natural Selection, Charles Darwin talks generally of his classical forerunners. Doxography has preserved several remarks which may portray Anaximander as the precursor of evolutionary thought. The point of departure for the origin of life was most probably water in conjunction with the earth. In the water there lived the first living beings, wrapped in spiny bark which burst open as soon as they came to dry land. Because of the long-term helplessness of man, he associated human origin with fish, or at least with beings similar to fish. Within these creatures, man originally developed to maturity. Most probably, however, Anaximander only explained the origin of the first living beings rather than their development into their present form. The attribution of evolutionary thought to Anaximander is not therefore fully warranted. It is probably not justified either.
Klíčová slova

Zpět

Patička