Přejít k obsahu


Porovnání harmonických složek proudu impulsních zdrojů

Citace:
HAMMERBAUER, J. Porovnání harmonických složek proudu impulsních zdrojů. Plzeň, 2010.
Druh: Zaniklé typy
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Harmonics current comparison for switching power supply
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Doc. Ing. Jiří Hammerbauer Ph.D.
Abstrakt CZ: Zpráva se zabývá příčinou vzniku harmonických proudů impulsních napájecích zdrojů (AC/DC) pro průmyslovou a spotřební elektroniku. Ukazuje základní řešení nejčastěji používaných výkonových obvodů impulsních zdrojů. Jsou uvedeny charakteristické vlastnosti a typická oblast použití s příkladem nasazení v praxi.
Abstrakt EN: The Report describes harmonic current of switching power supply for industrial and consumer electronics. Shows basic solution of most often used switching power supplies. They are stated typical application and results.
Klíčová slova

Zpět

Patička