Přejít k obsahu


Multi pertransibunt et augebitur scientia: Francis Bacon a španělské renesanční vědění

Citace:
ČERNÁ, J. Multi pertransibunt et augebitur scientia: Francis Bacon a španělské renesanční vědění. In Teorie a dějiny vědy a techniky. Plzeň: Západočeská univerzita, 2007. s. 238-253. ISBN: 978-80-7043-592-2
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Multi pertransibunt et augebitur scientia: Francis Bacon and the Spanish Renaissance Knowledge
Rok vydání: 2007
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: PhDr. Jana Černá Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie pojednává o možném vlivu hispánského vědění 16. století na Baconův plán velkého obnovení věd. Poukazuje na společné, ale i rozdílné rysy, jež Baconův projekt a španělské vědění o přírodě vykazují.
Abstrakt EN: The study discusses the possible impact of knowledge of Hispanic 16th century on Bacon's project of great restoration of sciences. It refers to the common but also different features of Bacon's project and the spanish knowledge about nature.
Klíčová slova

Zpět

Patička