Přejít k obsahu


Psychologické aspekty pedagogické praxe v rámci strukturovaného učitelského studia

Citace:
LOVASOVÁ, V., MIŇHOVÁ, J. Psychologické aspekty pedagogické praxe v rámci strukturovaného učitelského studia. In Hledisko kvality v přípravě učitelů. Plzeň : Západočeská univerzita, 2010, s. 119-123. ISBN: 978-80-7043-869-5
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Psychological Aspects in Pedagogical Practice
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita
Autoři: Mgr. Vladimíra Lovasová Ph.D. , Doc. PhDr. Jana Miňhová CSc.
Abstrakt CZ: Uvedeny jsou formy pedagogické praxe v rámci strukturovaného studia a jejich psychologické aspekty, zdůrazněn je motivační charakter pedagogické praxe a formativně osobnostní aspekt. Je prezentován vliv pedagogické praxe na rozvoj adekvátního sebepojetí studentů, na zdokonalování jejich komunikativních dovedností a na změnu jejich hodnotové hierarchie.
Abstrakt EN: The forms of pedagogical teaching practice are introduced within the structured study of psychological aspects, the motivational character of pedagogical (teaching) practice , and personal aspects. The influence of pedagogical practice on the development of an adequate self-conception of students is presented. I tis form improving students communication skills and changing their hierarchy of values.
Klíčová slova

Zpět

Patička