Přejít k obsahu


Kauzální nexus jako gramatické pravidlo

Citace:
SCHUSTER, R. Kauzální nexus jako gramatické pravidlo. Acta Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni, 2010, č. 3, s. 45-50. ISSN: 1802-0364
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Causal Nexus as a Grammatical Rule
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství a nakladatelství Vlasty Králové, Dryáda
Autoři: Mgr. Radek Schuster Ph.D.
Abstrakt CZ: Základní tezí článku je tvrzení, že ustanovení kauzality jako obecně platného zákona, které nemůže být zakotveno a priori, ani a posteriori, předpokládá pojmutí nekonečna, jež lze uskutečnit pouze v jazyce. Jako argumenty na podporu této teze jsou prezentovány Wittgensteinovy úvahy o kauzalitě jako jazykové proceduře zobecňování zkušenosti a souboru gramatických pravidel.
Abstrakt EN: The main thesis of the paper is the claim that causality can be secured as a general law, which is not fixed a priori or a posteriori, by conceiving of an infinity which is possible only by means of language. Wittgenstein?s thoughts on causality as an empirical generalization in language and a set of rules of grammar are presented as arguments supporting the thesis.
Klíčová slova

Zpět

Patička