Přejít k obsahu


Elektronický výkladový slovník s virtuální čítankou Wittgensteinovy filosofie

Citace:
SCHUSTER, R. Elektronický výkladový slovník s virtuální čítankou Wittgensteinovy filosofie. 2010.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Electronic Expository Dictionary with the Virtual Library of Wittgenstein?s Philosophy
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Západoeská univerzita v Plzni
Autoři: Mgr. Radek Schuster Ph.D.
Abstrakt CZ: Software je koncipován v HyperText Markup Language jako elektronický výkladový slovník klíčových témat a pojmů Wittgensteinova proměňujícího se myšlení. Výkladová část každého hesla je hypertextové propojena s výběrem relevantních pasáží Wittgensteinova díla. Tyto pasáže jsou k dispozici v českém a anglickém překladu i v německém originálu. Kombinace výkladových hesel slovníku s digitální knihovnou textů slouží jako vzdělávací nástroj pro české studenty, kteří se zajímají o Wittgensteinovu filosofii. (Přístup do digitální knihovny je omezen v souladu s mezinárodním autorským právem.)
Abstrakt EN: The purpose of the software is to provide an expository dictionary of key topics and concepts of the Wittgenstein?s volatile thinking in the HyperText Markup Language. Component explanatory parts of each entry are interlinked with selections of the relevant passages of Wittgenstein?s work. These passages are available in the Czech translation as well as in the German or English original. The combination of the explanatory entries with the digital library of texts offers not only a systematic guide to the Wittgenstein?s thinking but also makes it accessible in Wittgenstein?s own words. The dictionary is intended to serve as an educational tool primarily for Czech students interested in the philosophy of Wittgenstein. (An access to the virtual library of Wittgenstein?s texts is restricted in accordance with the international author law.)
Klíčová slova

Zpět

Patička