Přejít k obsahu


Vliv pojetí doléčovacího programu na dispozice k neuroticizmu u pacientů, kteří prodělali srdeční koronární onemocnění

Citace:
BRABCOVÁ, D., MIŇHOVÁ, J., KOHOUT, J., ZÁRYBNICKÁ, M., ŠESTÁKOVÁ, B. Vliv pojetí doléčovacího programu na dispozice k neuroticizmu u pacientů, kteří prodělali srdeční koronární onemocnění. Intervenční a akutní kardiologie, 2010, roč. 9, č. 6, s. 289-292. ISSN: 1213-807X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The effect of sequential therapy on the disposition of patients who have suffered from coronary heart disease
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Solen, s.r.o., Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc
Autoři: Mgr. Dana Brabcová , Doc. PhDr. Jana Miňhová CSc. , Mgr. Jiří Kohout , Marta Zárybnická , PhDr. Blanka Šestáková
Abstrakt CZ: V této původní práci byla zkoumána dispozice k neuroticizmu u pacientů, kteří prodělali kardiologické onemocnění a toho času se nacházeli ve stádiu rekonvalescence. Byly zkoumány dvě, z hlediska anamnézy a sociodemografických charakteristik, srovnatelné skupiny mužů ze zařízení Fakultní nemocnice Plzeň (n = 130) a Höhenklinik Bischofsgrün v Německu (n = 84). Obě zařízení se významně odlišují v pojetí doléčovacího programu, což může mít vliv na psychický stav pacientů. Použili jsme 48položkový dotazník Middlesex Hospital Questionnarie (MHQ) sloužící ke zjištění dispozic k neuroticizmu jako celku a také k dispozici k jednotlivým kategoriím (k úzkosti, fobii, obsesi, somatizaci, depresi a disociačně konverzní neurotické poruše). Na základě statistického šetření neprokazujeme signifikantní rozdíl mezi oběma skupinami pacientů v celkovém skóre náchylnosti k neurotickým poruchám. Nalezli jsme však signifikantní rozdíly v kategoriích dispozice k depresi, somatické projekci a obsedantnímu chování.
Abstrakt EN: This research explored neurotic disposition in patients who had suffered from cardiological disease and were in recovery. The study examined the personal history and socio-demographic characteristics of two groups of men; one from the Faculty Hospital Pilsen (n = 130) and the other from the Höhenklinik Bischofsgrün in Germany (n = 84). The establishments differ significantly in their approach to sequential therapy which can in turn affect the psychological state of the patient. We used the 48-question Middlesex Hospital Questionnaire (MHQ) to determine neurotic disposition as a whole as well as disposition to specific categories of illness (anxiety, phobia, obsession, somatization, depression and dissociate converse disorder). Statistical analysis showed there was no significant difference between the two groups of patients with regards to overall neurotic disposition. We did, however, find significant differences in the disposition of patients to the specific categories of depression, somatic projection and obsessive behaviour.
Klíčová slova

Zpět

Patička