Přejít k obsahu


Wittgenstein's Picture Theory of Language and Self-Reference

Citace:
SCHUSTER, R. Wittgenstein's Picture Theory of Language and Self-Reference. Kirchberg am Wechsel, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Wittgenstein's Picture Theory of Language and Self-Reference
Rok vydání: 2010
Autoři: Mgr. Radek Schuster Ph.D.
Abstrakt CZ: Hlavni tezí přednášky bylo tvrzení, že autoreference je fundamentálním principem jazyka, který nám umožňuje popisovat a vyjadřovat velmi obecná témata týkající se podstaty světa a jazyka, pomocí něhož se ve světě orientujeme. Wittgensteinova obrazová teorie jazyka byla předvedena jako příklad takového obecného popisu, ovšem v negativním smyslu.
Abstrakt EN: The main thesis of the talk is that self-reference is the fundamental principle of language, which enables the expression of very general issues concerning the essence of the world, in particular it enables naming, paradoxically, an infinity by finitely many expressions. Any endeavor to dispose of self-reference makes language lifeless. From this perspective any description of the essence of language which tends to be sufficiently general must also encompass itself. Wittgenstein's Picture Theory motivated by the saying-showing distinction is here treated as an example of such general description. But in a negative sense: Wittgenstein?s attempt to determine and express the boundary between meaningful expressions and senselessness is so general, i.e. self-referential, that it becomes itself senseless.
Klíčová slova

Zpět

Patička