Přejít k obsahu


Waismann's Insight into the Connection Between Cause and Effect

Citace:
SCHUSTER, R. Waismann's Insight into the Connection Between Cause and Effect. Wien, Universität Wien, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Waismann's Insight into the Connection Between Cause and Effect
Rok vydání: 2010
Autoři: Mgr. Radek Schuster Ph.D.
Abstrakt CZ: Hlavní tezí přednášky bylo tvrzení, že Waismanovo pojetí kauzálního nexu musí být chápáno v kontextu Waismannových pozdějších koncepcí jako jsou jazykové stratum a otevřená textura pojmů.
Abstrakt EN: The main argument of the talk was the claim that Waismann's conception of causality must be seen in the context of Waismann's later ideas such as the language strata and the open texture of concepts.
Klíčová slova

Zpět

Patička