Přejít k obsahu


Picture Theory, Self-Reflexivity and Horror Infinity

Citace:
SCHUSTER, R. Picture Theory, Self-Reflexivity and Horror Infinity. Bergen, University of Bergen, The Wittgenstein?s Arvhives at the University of Bergen, 2010.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Picture Theory, Self-Reflexivity and Horror Infinity
Rok vydání: 2010
Autoři: Mgr. Radek Schuster Ph.D.
Abstrakt CZ: Hlavni tezí přednášky bylo tvrzení, že autoreference je základním principem jazyka, který nám umožňuje popisovat a vyjadřovat velmi obecná témata týkající se podstaty světa a jazyka, pomocí něhož se ve světě orientujeme. Wittgensteinova obrazová teorie jazyka byla předvedena jako příklad takového obecného popisu, ovšem v negativním smyslu. Jazyk byl dále interpretován jako mocný symbolický nástroj, jímž dokážeme na základě omezeného počtu znaků vyjadřovat nekonečno, a tím se jej zmocnit.
Abstrakt EN: The main thesis of the talk is that self-reflexivity is the fundamental principle of language, which enables the expression of very general issues concerning the essence of the universe. In particular it enables conceiving an infinity, i.e. naming an infinity, paradoxically, by finitely many expressions. In other words, the self-referential feature of language makes possible to philosophically reflect the fluid reality. Any attempt to dispose of self-reflexivity or self-reference thus renders language lifeless. From this perspective any description of the essence of language which tends to be sufficiently general must also encompass itself. Wittgenstein?s Picture Theory motivated by the saying-showing distinction will be treated as an example of such general description. But in a negative sense: Wittgenstein?s attempt to determine and express the boundary between meaningful expressions and senselessness is so general, i.e. self-referential, that it becomes itself senseless.
Klíčová slova

Zpět

Patička