Přejít k obsahu


Paměti Horšic. Místní názvy ve vzpomínkách pamětníků

Citace:
VÝCHODSKÁ, H. Paměti Horšic. Místní názvy ve vzpomínkách pamětníků. Memo, 2011, roč. 1, č. 1, s. 85-94. ISSN: 1804-753X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Memory of Horšice. Local Names in the Memories of Eywitnesses
Rok vydání: 2011
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: viaCentrum
Autoři: PaedDr. Helena Východská
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá rozborem pomístních názvů venkovského regionu jihozápadních Čech.Centrem zájmu je obec Horšice. Hlavním cílem autorky bylo srovnat ústně tradovanépomístní názvy s písemnými prameny posledních dvou staletí. Kombinací orálních a písemných pramenů se podařilo identifikovat některá místa ve vesnici a jejím okolí a rekonstruovat některé zapomenuté příběhy spojené s jejich názvem. Budoucím zájmem autorky bude popularizace pomístních názvů ve zmíněném regionu s cílem jejich navrácení do živé komunikace.
Abstrakt EN: This article describes the analysis of local proper nouns in rural region of the south-western part of the Czech Republic. The centre of interest is small village Horšice. The main purpose of the authoress was comparing local orally transferred names and written sources of last two centuries. The combination of oral and written sources was very useful for identification. of some places in the village and the area around it. It was also useful for the reconstruction of some ?forgotten stories? associated with the names of those places. The future interest of the authoress is popularization of the local proper nouns in the mentioned region. The aim is their returning into the contemporary communication.
Klíčová slova

Zpět

Patička