Přejít k obsahu


Koloman Gajan nejen o Františku Grausovi

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Koloman Gajan nejen o Františku Grausovi. Memo, 2011, roč. 1, č. 1, s. 51-61. ISSN: 1804-753X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Koloman Gajan not only about František Graus
Rok vydání: 2011
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: viaCentrum
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Koloman Gajan (nar. 1918): český historik, profesor Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze,účastník protifašistického odboje na východním Slovensku, vězněn v několika nacistických koncentračních táborech; 1961- 66 docent, od 1966 profesor FF UK v Praze; 1970 byl z politických důvodů z fakulty propuštěn, 1990 zde obnovil pedagogickou a vědeckou činnost; věnuje se zejména moderním světovým a československým dějinám, dějinám česko-německých a česko-francouzských vztahů, osobnosti a dílu T. G. Masaryka; spoluautor a hlavní redaktor rozsáhlé syntézy Dějiny novověku III- IV (1973- 74); protože Gajanovo jméno bylo nežádoucí, pokryl práci svým jménem profesor Jaroslav Charvát. Koloman Gajan je gymnaziálním spolužákem českého historika Františka Grause. V rozhovoru vedeném autorkou na něj vzpomíná.
Abstrakt EN: Koloman Gajan (b.1918): Czech historian and professor at Charles University in Prague, the party of anti-fascist resistance in the eastern Slovak Republic, imprisoned in several Nazi concentration camps, 1961-1966 Senior lecture of Charles University, since 1966 Professor of Charles University in Prague, in 1970 released (political reason), in 1990 he came back to university, he focuses on the modern world history and the Czechoslovak history of Czech-German und Czech-French relations, on personality and work of T. G. Masayryk, he is co-author and chief editor of the extensive synthesis of Modern History III-IV (1973-1974); because Gajans name was inappropriate in normalization times, Professor Jaroslav Charvat covered his work on behalf of. Koloman Gajan is a schollmater of Czech historian Frantisek Graus. There are some memories of Koloman Gajan about Graus.
Klíčová slova

Zpět

Patička