Přejít k obsahu


Orální historie a biografie v dějinách dějepisectví dvacátého století

Citace:
MORÁVKOVÁ, N. Orální historie a biografie v dějinách dějepisectví dvacátého století. Memo, 2011, roč. 1, č. 1, s. 32-44. ISSN: 1804-753X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Oral History and the Biographies of the History of Historiography in the Twentieth Century
Rok vydání: 2011
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: viaCentrum
Autoři: PaedDr. Naděžda Morávková Ph.D.
Abstrakt CZ: Autorka tohoto textu používá metodu orální historie a vyprávěné biografie ve výzkumu české marxistické historiografie. Zaměřuje se na rozhovory se zajímavými historiky, získává, shromažďuje a interpretuje jejich vzpomínky. Komparací s dostupnými archivními prameny a se studiem prací těchto historiků se snaží o vytváření textů, které mohou být stavebními kameny pro budování obrazu české poválečné historiografie, její osobitosti, úskalí a rozmanitosti. Tento text poukazuje na specifika a problémy metody a snaží se předložit zkušenosti, jež mohou sloužit dalším badatelům v této oblasti.
Abstrakt EN: This contribution attempts to communicate some experience of the authoress's own research. She uses the oral history method in research Czech Marxist historiography. The authoress focuses on the interesting historians biographies, collects and extracts a history memories. Then she compares it with traditional sources and with texts of these scientists and provides biographies Czech post-war historians. This text points out the specifics and problems such type of research, based mainly on the oral methodology. Experiences are generalized to the overall observations and recommendations.
Klíčová slova

Zpět

Patička