Přejít k obsahu


Rozpoznávání pohlaví podle obličeje a otázka pohlavního dimorfismu

Citace:
BLAŽEK, V., HOŠKOVÁ, M., URBÁNKOVÁ, T., SEDLÁKOVÁ, Ž. Rozpoznávání pohlaví podle obličeje a otázka pohlavního dimorfismu. Slovenská antropológia, 2010, roč. 13, č. 1, s. 6-9. ISSN: 1336-5827
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Sex recognition by face and sex dimorphism
Rok vydání: 2010
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Slovenská antropologická spoločnosť
Autoři: RNDr. Vladimír Blažek CSc. , Martina Hošková , Tereza Urbánková , Žaneta Sedláková
Abstrakt CZ: Rozpoznání pohlaví je součástí percepce obličeje; základem pro to je pohlavní dimorfismus obličeje. Rozpoznávání obličeje se uplatňuje při výběru partnera, což souvisí s takovými charakteristikami obličeje, jako jsou femininita či maskulinita, atraktivita a symetrie, které tak byly předmětem pohlavního výběru a promítají se do sexuálního dimorfismu.
Abstrakt EN: Sex recognition is a compomemt of face perception; it is based upon traits of sexual dimorphism. Sex recognition is also related to mate choice. We have records that characters of femininity and masculinity, attractivness and symmetry interrelate with sexual selection. Due togenerally lower human sexual dimorphism, the mate choice by face could influence its sexual dimorphism.
Klíčová slova

Zpět

Patička