Přejít k obsahu


Rekonstrukce digitálního modelu terénu druhého vojenského mapování (Františkova)

Citace:
VICHROVÁ, M. Rekonstrukce digitálního modelu terénu druhého vojenského mapování (Františkova). Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni - FAV - KMA, 2010, 138 s.
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Reconstruction of digital terrain model of Second Military Survey (Francis´s)
Rok vydání: 2010
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni - FAV - KMA
Autoři: Ing. Martina Vichrová Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem této práce je popsat metodiku určování výšek a analyzovat přesnost výškových kót zakreslených na mapách druhého vojenského mapování pro Čechy, Moravu a Slezsko. Značná pozornost je věnována zobrazení výškopisu na mapách. V textu je navržena a popsána metodika rekonstrukce digitálního modelu terénu z map druhého vojenského mapování.
Abstrakt EN: The aim of this contribution is to describe the methodology of altimetry and determination of heights displayed on the Second Military Survey maps of Bohemia, Moravia and Silesia. The accuracy of the elevations has been analysed. Attention is paid to the portrayal of altimetry on the maps. The methodology of a reconstruction of a digital terrain model obtained from the Second Military Survey (Francis´s) is described in the text.
Klíčová slova

Zpět

Patička