Přejít k obsahu


Klatovy v době předbělohorské a za třicetileté války

Citace:
ASCHENBRENNER, V. Klatovy v době předbělohorské a za třicetileté války. In Klatovy. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. 153-210. ISBN: 978-80-7422-018-0
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The Town of Klatovy before the Bílá Hora Battle and the Thirty Years' War
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: Nakladatelství Lidové noviny
Autoři: Mgr. Vít Aschenbrenner
Abstrakt CZ: Kapitola líčí dějiny města Klatov v letech 1526-1648. Všímá si vývoje městské správy, ekonomiky, kultury i náboženského života. Mapuje pozici města v regionu, zaznamenává rozvoj rybníkářství, pěstování chmele, vaření piva a obchod s chmelem a solí. Líčí překonávání následků konfiskací roku 1547 a opětovný stavební rozvoj města, do kterého naplno vstoupila renesanční architektura a kultura. Závěr kapitoly je věnován útrapám měšťanů během jednotlivých přírodních pohrom, epidemií či požárů, završených hrůzami třicetileté války.
Abstrakt EN: Chapter recounts the history of the town of Klatovy in the years 1526-1648. Takes note of the development of municipal administration, economy, culture and religion. It maps the city's position in the region, records the development of fish farming, cultivation of hops, beer brewing and trade with hops and salt. The text recounts the overcoming of the consequences of the confiscation of the year 1547 and building development of the town, in to which fully entered the Renaissance architecture and culture. The conclusion of the chapter is devoted to politics during the various miseries of natural disasters, epidemics or fires, topped by the horrors of the thirty years ' war.
Klíčová slova

Zpět

Patička