Přejít k obsahu


Současné konstrukční možnosti při návrzích rámů velkých hydraulických lisů

Citace:
KUBEC, V., ČECHURA, M. Současné konstrukční možnosti při návrzích rámů velkých hydraulických lisů. Kovárenství, 2010, roč. Neuveden, č. 38, s. 117-120. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The current design possibilities during proposals of large hydraulic presses
Rok vydání: 2010
Název zdroje: Svaz kováren ČR
Autoři: Ing. Václav Kubec Ph.D. , Doc. Ing. Milan Čechura CSc.
Abstrakt CZ: V současné době dochází k růstu poptávky po velkých hydraulických kovacích lisech na základě poptávky po výkovcích pro jadernou energetiku. K návrhům velkých hydraulických lisů je nutné přistupovat v porovnání s malými a středními lisy koncepčně odlišným způsobem. Obsahem příspěvku jsou varianty řešení konstrukčních problémů při návrzích rámů těchto hydraulických lisů.
Abstrakt EN: Currently, there is growth in demand for large hydraulic forging presses on demand for forging for nuclear energy. The proposals of large hydraulic presses must be accessed in the comparison with small and medium-sized presses conceptually different. Content contribution is variants to construction problems when a proposal frames of hydraulic presses.
Klíčová slova

Zpět

Patička