Přejít k obsahu


Microstructure oriented modelling of hierarchically perfused porous media for cerebral blood flow evaluation

Citace:
TONAR, Z., KOCHOVÁ, P., CIMRMAN, R., WITTER, K., JANÁČEK, J., ROHAN, V. Microstructure oriented modelling of hierarchically perfused porous media for cerebral blood flow evaluation. Key Engineering Materials, 2011, roč. Neuveden, č. 465, s. 286-289. ISSN: 1013-9826
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Microstructure oriented modelling of hierarchically perfused porous media for cerebral blood flow evaluation
Rok vydání: 2011
Místo konání: Zuerich
Název zdroje: Trans Tech Publications
Autoři: MUDr. et Mgr. Zbyněk Tonar Ph.D. , Ing. Petra Kochová Ph.D. , Ing. Robert Cimrman Ph.D. , Priv.Doz:MVDr. Kirsti Witter Ph.D. , Dr. RNDr. Jiří Janáček , MUDr. Vladmír Rohan
Abstrakt CZ: Ve 13 vzorcích lidského mozku jsme určili tortuozitu, délkovou hustotu a numerickou hustotu mikrocév. Dále jsme vyvinuli simulační software gensei pro generování trojrozměrných modelů mikrocév o známých statistických vlastnostech.
Abstrakt EN: We estimated the tortuosity, length density, and numerical density of microvessels in 13 samples of human brain. We developed simulation software gensei for generating three-dimensional models of microvessels with known statistical properties.
Klíčová slova

Zpět

Patička