Přejít k obsahu


Oldrich Blecha - a music master, composer and collector of folk songs at the West Bohemian region

Citace:
FEIFERLÍKOVÁ, R. Oldrich Blecha - a music master, composer and collector of folk songs at the West Bohemian region. Education and science without borders, 2010, roč. 1, č. 2, s. 112-114. ISSN: 1804-2473
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Oldrich Blecha - a music master, composer and collector of folk songs at the West Bohemian region
Rok vydání: 2010
Místo konání: Praha
Název zdroje: European Assotiation of Students and Businessmen
Autoři: Mgr. et Mgr. Romana Feiferlíková Ph.D.
Abstrakt CZ: Oldřich Blecha žil v Plzni na přelomu 19. a 20. století. Byl organizátorem hudebního života v Plzni, byl učitelem hry na klavír a hudební skladatel. Založil Hudební umělecký klub, jehož členy byli amatérští i profesionální hudebníci i posluchači. Později založil soukromou hudební školu, kde vyučoval hře na klavír a jeho manželka zpěvu. Společně vydávali časopis Za hudebním vzděláním. Oldřich Blecha byl také ve 40. letech 20. století sběratelem lidových písní, které jsou nyní uloženy v Národopisném muzeu v Plzni.
Abstrakt EN: Oldrich Blecha lived at the turn of 19th and 20th century. He was a significant cultural worker, organizer of musical life of Plzeň, piano teacher and composer. He founded e.g. the Musical Artistic Club that associated amateur and efficient active musicians, music-masters and also music-loving public. Further he established the private school of music where he taught (singing) together with his wife. They together also used to published the music-pedagogical monthly the Za hudebním vzděláním (To Musical Education). However the collecting of the folk songs of the Plzeň region in 40?s of 20th century which are now saved in the Ethnical Museum of Plzeň is considered to be the most significantact.
Klíčová slova

Zpět

Patička