Přejít k obsahu


Frézování rovinných ploch těles parních turbín vyrobených z oceli P91 v režimu předdokončování

Citace:
ŘEHOŘ, J., FULEMOVÁ, J., JANDA, Z. Frézování rovinných ploch těles parních turbín vyrobených z oceli P91 v režimu předdokončování. 2010.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Milling of plane surfaces of steam turbines, which are made of steel P91 during semi-finishing cut
Rok vydání: 2010
Název zdroje: ŠKODA POWER, a Doosan company
Autoři: Ing. Jan Řehoř Ph.D. , Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Zdeněk Janda
Abstrakt CZ: V současné době je rovinná plocha tělesa parní turbíny obráběna v režimu předdokončování čelní frézou s vyměnitelnými břitovými destičkami daného řezného materiálu, příslušnými řeznými podmínkami a přesně stanovenou dráhou nástroje, kterou nelze měnit. Přínosem nové technologie je zproduktivnění obrábění této rovinné plochy. Zproduktivnění obrábění je postaveno na výběru vhodnějšího typu řezného materiálu a řezných podmínek, které ve výsledku sníží časovou náročnost obrábění o 25%. Výběr vhodného řezného materiálu a řezných podmínek je experimentálně podložen.
Abstrakt EN: Currently, the plane surface of steam turbine is machined at regime of semi-finishing cut. The tool is face mill with indexable inserts. These inserts are made from specific cutting material. The plane surface is machined also with specific cutting conditions and the tool path is given and it is not possible to change it. Productivity of the machining is based on selection of more appropriate kind of cutting material and cutting conditions, which in result will reduce time of machining approximatelly 25%. Selection of suitable cutting matarial and cutting conditions is experimentally supported.
Klíčová slova

Zpět

Patička