Přejít k obsahu


Porovnání nástrojových upínačů s ohledem na řezné síly a jakost obrobeného povrchu při frézování austenitické oceli

Citace:
JANDA, Z., FULEMOVÁ, J., ŠVEC, J., ŘEHOŘ, J. Porovnání nástrojových upínačů s ohledem na řezné síly a jakost obrobeného povrchu při frézování austenitické oceli. In Strojírenská technologie - Plzeň 2011. Plzeň: ZČU v Plzni, 2011. s. 1-6. ISBN: 978-80-7043-934-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Comparison of tool holders with a view to cutting forces and quality of finished surface during milling of austenitic steel.
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Zdeněk Janda , Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Jan Švec , Ing. Jan Řehoř Ph.D.
Abstrakt CZ: V současné době existuje celá řada upínačů nástrojů, které fungují na různých fyzikálních principech. Jednotlivé druhy upínačů se proto od sebe navzájem liší. Rozdíl může být jak v pořizovací v ceně, tak v kvalitě upnutí nástroje. Zejména kvalita upnutí nástroje hraje největší roli při volbě upínače pro požadovanou aplikaci, neboť ta může ve výsledku ovlivnit samotný řezný proces a tím i jakost obrobeného povrchu. Obsahem tohoto článku je porovnání tří různých druhů nástrojových upínačů s ohledem na řezné síly a kvalitu obrobeného povrchu při frézování austenitické korozivzdorné oceli.
Abstrakt EN: Currently exists quite a number of tool holders, which work on different physical principles. That is why different types of tool holders differ from each other. Difference can be in purchase price and also in quality of tool clamping. Particular, the quality of tool clamping plays the biggest role in the choice of tool holders for the desired application, because this can influence cutting process and also quality of finished surface as a consequence. This article drala with comparison of the three different types of tool holders with a view to cutting forces and a quality of finished surface during milling austenitic stainless steel.
Klíčová slova

Zpět

Patička