Přejít k obsahu


Střední povrchová teplota třísky a řezné síly při experimentálním soustružení v režimu HSC

Citace:
ŠVEC, J., JANDA, Z., FULEMOVÁ, J., ŘEHOŘ, J. Střední povrchová teplota třísky a řezné síly při experimentálním soustružení v režimu HSC. In Strojírenská technologie Plzeň 2011. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 1-8. ISBN: 978-80-7043-934-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Mean temperature of chip surface and cutting forces on the experimental HSC turning
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Švec , Ing. Zdeněk Janda , Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Jan Řehoř Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o problematice soustružení legované oceli ? 58 HRC. Hlavní pozornost byla zaměřena na analýzu střední povrchové teploty třísky, měřené pomocí radiačního pyrometru a pomocí termokamery v souvislosti se silovým zatížením břitu nástroje, osazeného řeznou keramikou (VBD ? Toshiba Tungaloy LX11). Cílem příspěvku je konfrontovat výsledky a určit nejvhodnější řezné podmínky z hlediska teplot a řezných sil pro soustružení nástrojových ocelí řeznou keramikou v režimu HSC.
Abstrakt EN: The paper deals with the problems of the turning of the alloy steel - 58 HRC. The main attention is focused on the analysis of force load cutting edge with circle inserts from cutting ceramics (indexible inserts - Toshiba Tungaloy LX11) in relation to the median surface temperature of chips. For the measuring of the temperature the radiation pyrometer was used. The aim is to confront the results and determine the best cutting conditions in terms of cutting forces and temperatures for the turning of tool steel by cutting ceramic in the HSC regime.
Klíčová slova

Zpět

Patička