Přejít k obsahu


Diagnostika stavu obrobeného povrchu na základě sledování třísky

Citace:
ŠVEC, J., JANDA, Z., ŘEHOŘ, J. Diagnostika stavu obrobeného povrchu na základě sledování třísky. In Strojírenská technologie Plzeň 2011. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2011. s. 1-8. ISBN: 978-80-7043-934-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Diagnostic of state of machined surface based on chip monitoring
Rok vydání: 2011
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Švec , Ing. Zdeněk Janda , Ing. Jan Řehoř Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek pojednává o vztahu integrity obrobeného povrchu a technologii obrábění. Hlavní snaha autorů byla zaměřena na možnost sledovat tento vztah v závislosti na studiu vzniklé třísky. Cílem příspěvku je naznačit další možný přístup k praktickému hodnocení stavu povrchu vzniklého obráběním.
Abstrakt EN: This article themed ?Diagnostic of state of machined surface based on chip monitoring?deals with relation of machined surface integrity and cutting technology. The main endeavour of study authors was the possibility observes this relationship depending on study of chips. The main goal of this article is to indicate the next possible accession to practical assessment of workpiece surface by machining.
Klíčová slova

Zpět

Patička